Sebutkan dua jenis ayunan dari tumpuan ! (Jawabannya)

Jawaban dari soal yang kamu cari: Sebutkan dua jenis ayunan dari tumpuan ! ayunan berarti berkaitan dengan tangan kita bergantungan pada palang.

Nah, tumpuan kalau mengayun itu kan kedua tangan kita yang berpegangan pada palang. Sehingga gerakannya berdasarkan pegangan dan palang tersebut.

Sebutkan dua jenis ayunan dari tumpuan !

Jawab:

Dua jenis ayunan dari tumpuan antara lain adalah

  • Ayunan pada palang tunggal, misalnya ayunan tumpu depan.
  • Ayunan pada palang sejajar, misalnya cross support swing.

Begitulah jawabannya teman-teman. Belajar onlone kali ini berkaitan dengan ayunan berdasarkan tumpuan.

Dalam mengayun kan berpegangan dengan kedua tangan. Maka tumpuannya adalah kedua tangan dan palang yang kita gunakan.

Sehingga jenisnya seperti ayun tumpu depan yang menggunakan palang tunggal. Atau yang menggunakan palang sejajar.

Mengenai jenis ayunan sebenarnya diterangkan di dalam buku paket kelas 5 pada halaman 128:

Sebutkan dua jenis ayunan dari tumpuan

Verifikasi

Sebutkan dua jenis ayunan dari tumpuan

Berikut macam ayunan tumpuan: ✅💯👍

Sebutkan dua jenis ayunan dari tumpuan

Catatan: jawaban di atas dikutip darik kunci jawaban guru.

Jawaban diverifikasi BENAR 💯

Trending Lainya:   Warna yang berkesan berlawanan satu dengan lainnya disebut?